CENTRUL SF. NICOLAE, PROGRAM DE CONSILIERE ÎN ADICȚII

CENTRUL SF. NICOLAE

 

PROGRAM  DE CONSILIERE ÎN ADICȚII

 

Centrul Sf.Nicolae oferă sprijin persoanelor care au probleme cu consumul de alcool.  Obiectivele programul sunt: informarea şi sprijinirea peroanelor dependente, dar şi a familiilor acestora prin consiliere individuală şi prin întâlniri în grupul de Alcoolici Anonimi.  Centrul Sf. Nicolae este un program al Asociaţiei Filantropia Porolissum, este sprijinit de Consiliul Judeţean şi de Episcopia Sălajului.

Serviciile sunt gratuite.

Vă aşteptăm pe str. Andrei Şaguna, nr.6.  Pentru programare, vă rugăm să sunaţi la nr.de tel.0749436306, 0748212341, întâlniri facilitate pentru AA, în fiecare săptămână, joi, de la ora 18 la  Bis Sf. Ioan Botezătorul (din Unitatea Militară).

 

 

Parteneri                                                                                            Colaboratori

Episcopia Sălajului                                                                             ANA

CJ SĂLAJ                                                                                                DASC

CJRAE                                                                                                      DGASPC

Centrul Sf. Dimitrie Basarabov-Cluj                                           Spitalul Judeţean Sălaj

                                                                                                                   Poliţia de Proximitate

Coordonatori

Pr.Claudiu Nechita

Blaj Alina

Gârdan Melania

 

Argument

În judeţul Sălaj pe fondul accentuării crizei economice şi a efectelor provacate de aceasta (familii dezorganizate, sărace, migraţia părinţilor în ţările vestice în vederea găsirii unui loc de munca şi lăsarea tinerilor nesupravegheaţi, bulversarea sistemului de valori, cerinţele în continuă creştere în vederea găsirii unui loc de muncă, mirajul străzii/găstilor de cartier , deficit în serviciile cu privire la consilierea persoanelor ce se confruntă cu risc social, marginalizare sociala, etc.) fenomenul consumului de alcool, droguri, jocuri de noroc, la fel ca este tot mai accentuat.

Consecintele adicţiei  afectează nu numai pe cel dependent, ci şi mediul în care trăieşte, familia, colectivitatea (scoala, serviciul). Existenţa unui dependent în  familie perturbeaza viaţa întregii familii. Consumul de alcool, droguri, jocuri de noroc, antreneaza probleme la nivelul sanatatii mentale si fizice, la scoala/serviciu – absente, scaderea atentei/concentrarii si calitatii procesului de educatie respectiv a muncii, accidente, delincventa, violenta, maltratarea sau neglijarea membrilor familiei, dificultati economice si de integrare sociala. Tutunul si alcoolul merg in general mana in mana, conform a numeroase studii se estimeaza ca intre 71% si 97% din alcoolici sunt si fumatori. Pentru femei, problemele sunt si mai complexe.,acoolismul maternal fiind prima cauza pentru care copiii se nasc cu probleme de sănătate (retard mintal, probleme de nutritie, etc.). Anxietatea, depresia şi singurătatea se întâlnesc mai ales la consumatorii de alcool,tutun, droguri sau de jocuri de noroc,  majoritatea consumatorilor justificându-şi dependenţa prin diverse probleme psiho-afective. Dependenţa duce la excluderea socială dacă nu se intervine ,  în vederea înlăturării acestor efecte fiind  nevoie de intervenţii organizate,  securizante si specializate. Conform statisticilor, cantitatea de alcool pur consumată anual pe cap de locuitor în România este de 9,2 litri.  Această realitate statistic ne plasează pe locul al doilea în Europa.  Specialiştii estimează că 7%, până la 9% din populaţia adultă este dependent de alcool.  Conform statisticilor publicate de Ministerul Sănătăţii, peste 66% dintre românii cu vârstele cuprinse între 25 şi 44 de ani sunt consumatori de alcool .  pentru cei cu vârsta între 15 şi 24 de ani , procentul de consumatori este de 35,7%.

Adolescenţii şi tinerii sunt cei mai expuşi consumului deoarece adolescenţa este vârsta la care se formează identitatea de sine, se definitivează personalitatea, se construiesc principii de viaţă; adolescentul este în căutare de modele, iar dacă modelele sunt reprezentate de personaje negative, creşte posibilitatea ca adolescentul să adopte comportamentul modelului său. Astfel de personaje pot fi prietenii, profesorii, colegii de clasă, părinţii.

Conform ultimului studiu naţional privind consumul de tutun, alcool şi droguri ilicite „ESPAD 2003”, efectuat pe un eşantion de elevi în vârstă de 16 ani, prevalenţa consumului de tutun este de 64%, în timp ce un procent de 80% dintre aceştia a consumat cel puţin o dată alcool. Totodată, consumul de amfetamine s-a dublat, iar cel de ecstasy s-a triplat, în comparaţie cu anul 2000.

Potrivit statisticilor, în România frecvenţa împătimiţilor jocurilor de noroc este de 6%, faţă de 2% în alte ţări europene.  Mai mult 3,48%  simt nevoia de a juca în mod patologic.

În vederea asigurării unui echilibru între nevoia specifica de sustinere/informare /educatie si integrare a acestei categorii vulnerabile de persoane pe de o parte si protecţiei societăţii pe de alta parte consideram ca este necesar desfasurarea unor actiuni organizate/planificate de PREVENIRE /REDUCERE a consumului de alcool  droguri ;I practicarea jocurilor de noroc înrandul comunităţii si formarea unor deprinderi de implicare voluntară în această  problemă.

S-a dovedit în practica recuperării persoanelor dependente că tratamentul care presupune o schimbare şi de natură spirituală persoanei este cel mai eficient.

Scopul:

 O1.Creşterea numărului persoanelor abstinente, din rândul celor care se confrunta cu adicţia, în Judetul Sălaj ,

O2. Formarea deprinderilor de conduită moral civică și eliminarea comportamentelor antisociale apărute pe fondul consumului de alcool, droguri sau de practicarea jocurilor de noroc,

O3.Iniţierea de programe de recuperare din adicţii (alcool, drog, jocuri de noroc)  bazate pe spiritualitatea ortodoxa şi modelul Minesota ,

O4 Implementarea unor proiecte de informare despre adicţii şi co-dependenţă în şcoli, parohii,

O5.  Mediatizarea serviciilor oferite de  Centrul Sf. Nicolae

O6. Sprijinirea formării grupurilor de sprijin (AA, Al-anon) în cadrul centrului, în Centrul de urgenţă, în parohii.

Beneficiarii:

– persoanele dependente sau abstinente din Judetului Sălaj,

–   familiile/membri  persoanelor dependente din Judetului Sălaj

–  prin activități de informare opinia publică.

Activităţile desfăşurate

O1. –Screening şi evaluarea beneficiarilor,

–        consilierea persoanelor dependente,

–       consilierea familiilor persoanelor dependente,

–       sprijinirea persoanelor dependente şi codependente printr-un program de recuperare,

–       consilierea  individuală a beneficiarilor şi oferirea de materiale informative,

–        întâlnirea grupurilor de tratament cu prezenţa  cel puţin a unui membru al echipei,programului (consilierul în adicţii, consilierul de egal, psihologul),

–       întâlnirea grupului de spiritualitate cu  prezenţa unuia din preoţii voluntari ai centrului,

–       membrii echipei vor adopta  Modelul Minesota , care abordează dependenţele din punct de vedere bio-psiho-socio-spiritual-informare în problema adicţiilor.

O2.  Iniţierea proiectelor de informare-educare-comunicare  în şcoli cu privire la riscurile asociate consumului de alcool, droguri, jocuri de noroc (prin profesorii de religie, consierii şcolari, prin cursuri pentru părinţi, elevi),

– programe de consiliere și informare realizate prin parteneriat cu ANA Sălaj, Spitalul de Urgență Zalău, DASC Zalău,

-dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul întregii populaţii aflată într-o formă de învăţământ, prin intermediul programelor şcolare şi de petrecere a timpului liber, în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără , alcool, droguri si jocuri de noroc,

-initierea de proiecte de informare si preventie in parohii prin intalniri de formare cu preotii din Episcopia Salajului sau prin prezentarea unor materiale informative comunitatilor parohiale de catre membrii echipei programului prin intermediul preotului paroh,

O3. Initierea proiectelor de mediatizare a Centrului Sf.Nicolae în şcoli, parohii, comunitatea medicală, secţiile de politie,

O4. Membrii echipei în cadrul consilierii individuale vor încuraja formarea si participarea la grupurile AA si Al-anon

– sprijinire grupurlor AA si Al-anon infiinţate  prin colaborarea cu Centrul Sf.Dimitrie-Cluj

-grupurilor AA si Al-anon colaboratori ai centrului li se va pune la dispozitie spatiul pentru întîâlniri.

     Impact:

Implementarea programului va pune bazele dezavoltării unei politicii eficiente privind controlul consumului de alcool droguri sau practicarea jocurilor de noroc in  comunitate.

-constientizarea importanţei şi a disponibilităţii unor acţiuni  eficiente care să reducă problemele legate de consumul de alcool în judeţ;

-reducerea consumului de alcool la nivel judeţean în rândul tinerilor (de varsta scolara) ;

-cresterea nivelului de cunoştiinte ale factorilor de decizie cu privire la politica de reducere a consumului  de alcool.

-dezvoltarea abilităţilor parentale în problematica consumului de alcool;

-posibilitatea oferirii de suport specilizat pentru persoanele consumatoare/dependente de alcool si familiile acestora.

Pr Claudiu Nechita.

Anunțuri

Eco Mărţişor

Şi în acest an, cu binecuvântarea Episcopiei Sălajului, Asociaţia Filantropia Porolissum în parteneriat cu Liceul de artă Ioan Sima din Zalău şi Liceul Teologic Sf. Nicolae, derulează la început de primăvară, în perioada 24 februarie 8 martie 2013 Proiectul Social Educativ Eco-Mărţişorul. Pe lângă dezvoltarea abilitãţilor practice ale elevilor, încurajearea acţiunilor de voluntariat şi de implicare socială,  Proiectul Social Educativ Eco Mărţişorul are ca  obiectiv major strângerea de fonduri în vederea constituirii unui fond de burse pentru elevii eminenţi care se confruntă cu situaţii de  risc social, 6  elevi fiind beneficiarii lunari ai acestei burse în anul ce a trecut. Cumpărând un mărţişor confecţionat de elevii din cele două licee, susţineţi aveţi posibilitatea să susţineţi  şi în acest an, copii care au nevoie de aceste burse pentru finalizarea studiilor.

 

 

 

 

 

 

Seminar de consiliere vocațională

 CFCECAS organizează, cu sprijinul Episcopiei Sălajului și a Asociatiei Filantropia Porolissum, un seminar de consiliere vocaţională în judeţul Sălaj. Evenimentul va avea loc în data de 28 februarie 2013 in Sala de Conferinţe a Protopopiatului Zalau, str. Andrei Saguna, nr. 6.

Serviciul de consiliere vocaţională este absolut necesar pentru persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă..
PARTICIPAREA LA ACEASTA SESIUNE DE PREGATIRE ESTE GRATUITA
Sesiunea de pregătire se desfăşoara prin întâlnirea face-to-face cu evaluatorii de competențe profesionale certificaţi de Autoritatea Nationala pentru Calificări (CNFPA): Alina COSTIN și Ana RADULESCU.
Sunt invitate persoanele care sunt licenţiate în ştiinte socio-umane, asisţentă socială, ştiinţele educaţiei, psihologie, psihopedagogie sau drept şi/sau persoanelor cu studii la nivel de masterat în ştiinţele socio-umane şi care doresc să ofere servicii sau desfăsoară activităţi de consiliere vocationala la locul de muncă şi NU sunt certificate în ocupaţia de consilier vocational.
Inscrierea la aceasta sesiune de pregatire se face pe baza unei solicitari ce va fi trimisa pe email la adresa: office@cfcecas.ro sau contact@cfcecas.ro.
Solicitarea trebuie sa cuprinda urmatoarele date: nume – prenume, email, telefon de contact, ocupatia si locul de munca.

Mai multe informatii sunt disponibile pe pagina de web: http://www.cfcecas.ro.

DRESURA DE LEI

Cartea „Dresura de lei” semnata de Ioana Revnic a fost lansata, miercuri, la Zalau. Evenimentul s-a desfasurat la Muzeul de Arta „Ioan Sima”, unde a avut loc si vernisarea expozitiei de lucrari grafice a profesoarei Stefania Nechita. Actiunea s-a dorit a avea o finalitate caritabila, deoarece fondurile stranse din vanzarea cartilor si desenelor se vor constitui in burse acordate unor seminaristi din cadrul Liceului Ortodox „Sfantul Nicolae” din Zalau. Din cele aratate de directorul Bibliotecii Judetene Salaj, Florica Pop, Razvan, Alexandru si Craciun, sunt trei tineri cu „vise si nadejdi”, care nu lasa se se vada ca se confrunta cu situatii speciale. Primul face naveta de trei ani, zilnic parcuge 100 de kilometri pentru a veni la scoala si este singurul sprijin al parintilor. Al doilea, care mai are un frate, este crescut doar de o bunica si conditiile materiale nu-i permit nici macar o vestimentatie ca a colegilor, daramite posibilitatea de a plati cheltuielile de la final de liceu. Cel de-al treilea, este incoltit de temerea ca ar putea sa ramana doar cu visul de a absolvi o facultate, deoarece tatal i-a murit de curand, iar mama este impovarata de cheltuielile materiale, motiv pentru care fratele sau a renuntat la studiile universitare si a plecat la lucru in strainatate.
Pretextul actiunii caritabile, volumul „Dresura de lei”, a fost „intors pe toate fetele” de scriitorii Iuliu Suciu, Marcel Lucaciu, care i-au fost profesori autoarei (alaturi de Gheorghe Moga), in timp ce lucrarile de grafica cu tema „Inteviuri literare in imagini”, ale profesoarei Stefania Nechita, au fost prezentate de artistul plastic Szabo Attila. Nu in cele din urma, profesorul Aris Petrus de la Liceul de Arta din Zalau a sustinut, in acest cadru, un recital la pian
Lucrarea „Dresura de lei”, publicata la Editura Curtea Veche, reprezinta debutul in volum a Ioanei Revnic si include interviuri cu Alex Stefanescu, Eugen Simion, Nicolae Manolescu, Ioana Parvulescu, Mircea Horia Simionescu, Augustin Buzura, George Balaita, Nicolae Breban, Petru Popescu, Mirela Stanciulescu, Ilie Constantin, Emil Brumaru, Adrian Popescu, Emil Hurezeanu, Ana Blandiana, Mihai Cimpoi si Vitalie Ciobanu. Astfel de interviuri, dupa cum a remarcat Iuliu Suciu, „nu sunt decat seismografe care surprind pulsul epocii si al literaturii la un moment dat”. „Suntem in fata unei carti temeinic elaborate, in care autoarea a ales cu grija interlocutori de prima mana, scriitori, critici, prozatori, poeti, traducatori, eseisti si chiar doua nume din Republica Moldova. Fiecare interviu are o anumita particularitate si pune in prim plan elemente fundamentale din opera sau conceptia interlocutorului”, a sustinut presedintele Cenaclului „Silvania” din Zalau, Iuliu Suciu. Continuand aceasta idee, profesorul Gheorghe Moga (de la Scoala Gimnaziala „Lucian Blaga din Jibou”) a spus ca „intrebarile puse cu dibacie de Ioana Revnic intervievatilor vizeaza aspecte multiple ale vietii scriitoricesti. Fiecare interviu are povestea lui, iar autoarea are vocatia dialogului”. Mai mult, profesorul si inspectorul de limba si literatura romana, scriitorul Marcel Lucaciu, a fost de parere ca interviurile din carte sunt „atipice”. „Este o carte vie, prin senzatia de autenticitate pe care o creeaza. Autoarea este atenta la detalii, stie sa improvizeze si gaseste pretexte prin care sa atraga interlocutorul. Lucrarea poate fi considerata ca o carte de convorbiri amiabile, in care personajele se lasa redescoperite si autoarea stie cum sa citeasca in privirile lor, precum si in detaliile legate de modul in care sunt imbracati, si sa-i faca sa spuna ceea ce este important”, a explicat Marcel Lucaciu. Pe de alta parte, artistul plastic Szabo Attila, a prezentat exponatele realizate de Stefania Nechita ca sugestive si atragatoare. „Universul care rezulta din acest limbaj grafic este adecvat si abordarea in alb si negru e sugestiva si expresiva. Autoarea celor 12 lucrari, foarte bine structurare compozitional, foloseste simboluri conventionale (litere, figura umana, simboluri divine), dar si elementul ludic prin care creaza un univers atragator, dar dramatic. Pentru arta plastica, ceea ce vedem aici este inedit pentru ca aceste lucrari nu sunt ilustratii la poezie sau proza, ci la interviuri”, a sustinut Szabo Attila.
Actiunea de la Galeria de Arta „Ioan Sima” a fost organizata de Editura „Curtea Veche” (unde a aparut lucrarea), Episcopia Salajului, Institutia Prefectului, Consiliul Judetean Salaj, Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniu National Salaj, Inspectoratul Scolar Judetean Salaj, Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau, Biblioteca Judeteana Salaj, Asociatia Filantropia Porolissum.

Această prezentare necesită JavaScript.

Taramul fermecat al voluntariatului

Proiectul Tărâmul fermecat al voluntariatului” este un schimb intercultural care vizează promovarea cetăţeniei active a tinerilor şi a unui mediu propice voluntariatului la nivel european. 24 tineri din Italia si România se întâlnesc pe tărâmul fermecat al voluntariatului unde, la fel ca eroii cărţii lui L.Frank Baum, învaţă că trebuie să şi dăruiască pentru a-şi împlini dorinţele. Ei învaţă unii de la alţii să depăşească orice barieră dar şi cât de important este să îi ajute pe alţii, care au nevoie de ajutor, să îşi îndeplinească dorinţele. Voluntariatul este o modalitate prin care se pot depăşi orice bariere şi treptat, tinerii descoperă că „tărâmul fermecat al voluntariatului” poate fi oriunde sunt persoane dispuse să lupte pentru a transforma dorinţele în realitate. Tărâmul fermecat al voluntariatului va fi decretat la Zalău sub forma unui schimb de tineret, în care tineri din România şi Italia vor aborda tema interculturalităţii europene, din perspectiva voluntariatului şi a egalităţii de şanse, a includerii sociale a persoanelor cu probleme prin sublinierea valorii acestor persoane şi participarea lor la viaţa comunităţii, abordând aşadar în mod activ aspectul integrativ şi participativ
Finanţatorul acestui proiect este ANPCDEF prin programul Tineret în Acţiune, şi are ca partener extern Coop. No Colors –Palermo , Italia iar parteneri locali Episcopia Sălajului şi Liceul Teologic Sf. Nicolae Zalău.

Sărbătoarea nevăzătorilor la Zalău

În întreaga lume, începând din anul 1993 se sărbătorește la data de 15 octombrie Ziua Internațională a Nevăzătorilor, cunoscută și sub numele de Ziua Bastonului Alb. Și în acest an, chiar dacă cu două zile întârziere, Episcopia Sălajului a ținut să fie alături de comunitatea persoanelor nevăzătoare din județul Sălaj. Astfel, luni, 17 octombrie 2011, Asociația Filantropia Porolissum a Episcopiei Sălajului, prin Pr.Claudiu Nechita, împreună cu Grădinița Nr. 12 din Zalău, prin doamnele educatoare Livia Caraba și Maria Mesaroș, au avut inițiativa lăudabilă de a-i sărbători în cadru festiv pe membrii Asociației Nevăzătorilor din România, filiala Zalău. Copiii grupei mari, conduși cu multă dăruire de cele două doamne educatoare, au dat un adevărat spectacol în cinstea lor, și au oferit o adevărată lecție de viață celor prezenți, despre ce înseamnă bucuria comuniunii, a solidarității și a dăruirii, oferind fiecărui membru al Asociației prezent la eveniment câte un dar simbolic confecționat de mânuțele lor. Membrii Asociației Nevăzătorilor s-au străduit să răsplătească efortul copiilor împărtășindu-le din experiența lor, încercând să demonstreze că cei lipsiți de vedere, după cum se exprima doamna Adela Tirizică, sunt înzestrați cu alte calități, care compensează lipsa văzului și care le permit să rămână factori utili societății. Copiii au putut să vadă cum arată un baston pentru nevăzători, o mașină de scris, o carte redactată în alfabetul Braille.
Inițiativa Episcopiei Sălajului și Gradiniței nr. 12 din municiul Zalău a găsit ecou și în rândul unor persoane binevoitoare care, prin generozitatea lor, au făcut ca această întâlnire să fie asemenea uneia de familie. Ne exprimăm pe această cale recunoștința noastră față de domnul Petru Buboi și față de toți cei care s-au implicat în acest proiect. Concluzia generală a celor implicați a fost că în ciuda faptului că fața plină de bucurie nu îi poate fi văzută, cântecul unui copil și gimgășia lui poate sensibiliza pe oricine.

Sursa: Episcopiea Sălajului

Vreau să aflu!

Asociaţia filantropia Porolissum

PROIECT CAMPANIE VREAU SĂ AFLU

 

 

PARTENERI:

EPISCOPIA ORTODOXĂ  A  SĂLAJULUI-

INSPECTORATUL ŞCOLAR SĂLAJ

 

 

PARTICIPANŢI:

PROFESORII DE RELIGIE DIN LICEELE JUDEŢULUI SĂLAJ

 

COORDONATOR:

 • ASOCIAŢIA FILANTROPIA POROLISSUM
 • INSPECTORATUL  ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ

 

 

MOTTO :

,,Hristos se nate în inima fiecărui copil, din momentul conceperii.    

 

 ARGUMENTAREA PROIECTULUI

 

A. Date statistice

 

 

Pe plan mondial, România continuă să fie în frunte în ceea ce priveşte avorturile, înregistrându‑se o rată de 3 avorturi la fiecare naştere vie.

 •  vârsta elevelor care recurg la un avort a scăzut de la 17-18 ani la 15-16 ani (sunt cazuri chiar la 14 ani sau chiar mai puţin);
 • cca. 20% dintre tinerele care recurg la avort la cerere sunt eleve şi studente;
 • în lipsa unei  informări tinerii nu contientizează consecinţele avortului;
 • în primul trimestru din 2010, au fost depistate trei gravide sub 15 ani şi 62 de gravide cu vârste cuprinse între 15 şi 19 ani, conform datelor oferite de purtătorul de cuvânt al Direcţiei de Sănătate Sălaj, în anul 2009 au fost 9 gravide cu vârste sub 15 ani şi 240 de fete între 15 i 19 ani;
 • din cele 65 de gravide 16 au recurs la avort în primul trimestru  al anului 2010, iar în anul 2009, din cele 249 de gravide, eleve, 61 au facut avort în spitalele judeţene;  
 • situaţia este mult mai gravă , în condiţiile în care cifrele din Judeţul Sălaj prezentate anterior sunt cele deţinute de Direcţia de Sănătate Publică Sălaj, dar care nu reflectă toate cazurile de copii ce au, la rândul lor copii şi care  au făcut avort
 • zilnic se efectuează avorturi în spitalele de ginecologie dar şi în cabinetele particulare şi ne este dat să vedem destul de des cazuri în care fete tinere, datorită unei hotărâri luate în mod pripit, ajung în imposibilitatea de a mai deveni vreodată mame, astfel ele riscă să‑şi pericliteze viitorul, o familie, o căsnicie fericită.

 

         B.Urmările avortului

 

1. Din punct de vedere medical avortul este o intervenţie chirurgicală, deci o operaţie, dar nu este una obişnuită, pe „câmp deschis” ci este o operaţie oarbă, bazată pe o tehnică specială. Tocmai din acest motiv, anume că medicul nu vede şi nu poate urmări cu ochii ceea ce efectuează cu mâna, se pot întâmpla incidente, adică există pericolul perforării uterului cu aparatura folosită, sau pot rămâne resturi, atât placentare cât şi ale produsului de concepţie, în uter, care provoacă nu rareori infecţii uterine şi duc apoi la cicatrici şi sterilitate (adică imposibilitatea de a mai menţine o viitoare sarcină). Dar cel mai mare pericol este ruptura uterină, urmată de o hemoragie masivă, care duce deseori la şoc hemoragic şi uneori chiar la moartea mamei.

Din experienţa îndelungată a medicilor dar şi a preoţilor precum şi din relatările făcute de mame care au avortat, putem înfăţişa aici multele consecinţe nefaste asupra psihicului. sindromul post avort cuprinde toate aceste simptome care apar după avort, iar aici vom enumera câteva:

‑ tulburări de somn;

‑ tulburări în alimentaţie;

‑ tulburări afective;

‑ depresie;

‑ gânduri de sinucidere izvorâte din tristeţe, lipsă de speranţă, inutilitate;

‑ destrămarea relaţiilor interpersonale;

‑ sindromul „aniversării”;

‑ psihoze de scurtă durată;

‑ sentimentul de vinovăţie;

‑ sentimentul de nelinişte, se retrage frecvent în consumul de alcool sau/şi droguri;

‑ retrăirea avortului etc.

2.Urmări asupra familiei. Datorită urmărilor fizice sau psihice care apar la părinţi, apar evident dereglări ale relaţiilor dintre membrii familiei. Pierderea motivaţiei, „răceala” emoţională, dezamăgirile şi alte stări nevrotice sau psihotice cauzate de omor, simt şi copiii născuţi.

3. Urmări asupra societăţii. Societatea ar fi mult mai fericită dacă membrii ei nu ar fi răniţi de traumatismul uciderii copiilor nenăscuţi. Orice boală fizică sau psihică a indivizilor se reflectă asupra întregii societăţi. În afară de aceasta, uciderea copiilor nenăscuţi a dus la o scădere dramatică a natalităţii, generand o adevarata problema demografica.

4. Întreruperea vieţii unui copil nenăscut vine în contradicţie cu normele etice. Porunca lui Dumnezeu este: „Să nu ucizi!”. Această poruncă este întipărită în însăşi conştiinţa omului. Fiecare medic, înainte de a primi în mână diploma, a depus un jurământ public. Formularea de la Geneva a jurământului lui Hipocrate conţine următoarea expresie: „Voi respecta în mod absolut viaţa umană încă din momentul concepţiei sale… declar aceasta liber şi în deplină cunoştinţă de cauză, făcând apel la onoarea mea!”

5. Din punct de vedere religios –embrionul este o persoana cu drepturi depline din momentul conceperii, el având chipul lui Dumnezeu. Din momentul fecundării, adică a unirii ovulului cu spermatozoidul, zigotul, adică embrionul este deja format şi însufleţit. Desigur, după cum afirmă Biserica, această însufleţire este o taină pe care numai Dumnezeu o ştie, dar argumentele le găsim şi ni le arată Biserica în Vechiul şi Noul Testament din Sfânta Scriptură, dar le găsim şi în scrierile Sfinţilor Părinţi.  În primul rând este porunca dată de Dumnezeu tuturor creştinilor: „Să nu ucizi!” Nu ni se dă nici un motiv să credem că pot exista circumstanţe atenuante. Biserica spune clar că avortul este o pruncucidere.

 

 

SCOPUL:

1.Proiectul urmărete reducerea numărului de avorturi din Judeţul Sălaj.

2.Campania de informare ,,Vreau să aflu” are ca scop punerea în temă a tinerilor de 14-19 ani despre riscurile comportamentului libertin promovat prin mass media şi a urmărilor avortului.

OBIECTIVE:

1.Dragostea. Conştientizarea şi analizarea trăirilor specifice adolescenţei

în vederea pregătirii tinerilor pentru viaţa de familie.

         2.Concepţie şi contracepţie. Informarea tinerilor despre caracterul procreativ al activităţii sexuale şi posibilităţile tinerilor în această privinţă.

         3.Urmările fizice si psihice ale avortului-prezentarea consecintelor avortului

         4. Soluţii. Informarea tinerilor despre posibilităţile de gestionare a vieţii intime din cadrul familiei şi a existenţei unui centru de informare i consiliere pentru persoanele aflate în risc de sarcină

 

GRUPUL ŢINTĂ :

-Elevii liceelor din judeţul Sălaj

 

DURATA PROIECTULUI:

Martie-Iunie

 

LOCUL DESFASURARII PROIECTULUI

Liceele din Judeţul Sălaj

 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:

 

LUNA MARTIE

 • semnarea protocolului între Asociaţia filantropia Porolissum, Episcopia Sălajulu şi Inspectoratul  Şcolar al Judeţului Sălaj,
 • formarea echipei prin recrutarea voluntarilor dintre profesorii de religie,
 • întâlnirea echipei, selectarea materialelor şi a informaţiilor care vor fi prezentate elevilor,
 • îndrumarea profesorilor privind modul de expunere al informaţiilor şi al materialelor,

 

LUNA APRILIE-MAI

 

 • Profesorii de religie din licee vor stabili intervalul orar în care se vor prezenta materialele selectate în funcţie de posibilitatea unităţii de învăţământ de a pune la dispoziţie o sală cu retroproiector,
 • modulele se vor prezenta în incinta unităţii de învăţământ,
 • profesorii de religie din echipă vor prezenta materialele informative şi vor dezbate cu elevii probleme legate de avort, relaţiile dintre tineri, responsabilitate, familie, soluţii,
 • oferirea de materiale elevilor cu caracter informativ,
 • implicarea elevilor în vederea realizării de afişede promovare a vieţii  într-un stil propriu.

 

 

 

IUNIE

 • împărţirea de materiale informative, 1iunie aprinderea de lumânări în parcurile din orase în memoria copiilor avortaţi
 • evaluarea proiectului

 

 

MEDIATIZARE

 

-Inspectoratul Şcolar va informa directorii liceelor asupra desfăurării proiectului

-Inspectorul de specialitate îi va informa pe profesorii de religie şi va contribui la formarea  echipei

 

 

 

 

Finalizarea şi Evaluarea Proiectului

– realizarea unei expoziţii cu afiele realizate de elevi şi a unui album cu fotografii realizate în timpul derulării proiectului,

aprinderea lumânărilor în parcurile din orae în memoria copiilor avortaţi

-evaluare modului în care s-a desfăurat proiectul i gradul în care au fost atinse obiectivele,

– Diplome pentru participanţii la proiect

 

Continuitatea proiectului

-Campania Vreau să aflu îi propune campanii de informare legate de dependenţa de tutun, alcool, droguri, jocuri de noroc, internet.

-Organizarea unor conferinţe legate de problemele care afecteaza armonia familiei.